Přejít na menu

Raketový pohár

Párkrát do roka chodíme s kamarádama hrát raketový sporty: točíme badminton, pinec, tenis a squash.

Noví účastníci

Turnaje jsou otevřené komukoliv, kdo udrží v ruce raketu. Pro nováčky máme ale dvě pravidla:

 • musíte (aspoň chtít) přijít na turnaje ve víc sportech - nechceme tam specialisty jen na jeden nebo dva sporty, kteří tam všechny vybóchají, ale na to co umí míň nepřijdou. Zábava je právě v tom odehrát všecko, v jednom sportu prohrávat a v druhým prohry soupeřům oplácet ;-)
 • nenabíráme samotný borce - turnaje byly vždycky genderově vyrovnané a chceme to zachovat, ale obecně holky ubývají (ptejte se na zvýšenou porodnost účastnic!) a hlásí se víc borců. A tohle je pravidlo, které to má za úkol korigovat. Takže nové holky přijímáme přímo, ale borce jen pokud přivedou s sebou i nějakou novou holku

Turnaje

Pořadí turnajů je badminton - pinec - tenis - squash.

Termíny

O termínu každého turnaje hlasujeme na Doodlu, odkaz na hlasování bývá v naší facebookové skupině.

Čas turnaje

Rezervaci míváme obvykle od 16h na rozehrání.

Turnaje většinou začínají do 16:30 nebo v 17:00 a je potřeba buď osobně na tento čas přijít, anebo dát někomu z přítomných vědět, že dorazíte později. V 16:30 totiž losujeme hrací skupiny, takže už potřebujeme znát všechny účastníky. Po losování se začíná hrát a končíme různě v závislosti na sportu a počtu účastníků - obvykle mezi půl osmou a devátou.

Rekordem byl historicky první turnaj v tenise, kde jsme dohrávali finále o půlnoci.

Kde obvykle hrajeme

Není to ale pravidlem, záleží na momentálních preferencích a obsazenosti termínů.

Hrací schéma turnajů

Základní skupiny

Podle počtu účastníků hrajeme buď jednu společnou “základní” skupinu systémem každý s každým, anebo v případě vyššího počtu lidí (zhruba od sedmi) se losují dvě a více skupin. Při losování se napíšou jména všech hráčů na míčky a pak se náhodně losuje vždycky hráč do skupiny A, další do skupiny B atd. V tabulkách se pak hráči utkají systémem každý s každým.

První zápas hraje první nalosovaný hráč do skupiny s druhým nalosovaným, třetí se čtvrtým atd. Další zápasy se pak hrají podle aktuální domluvy, ale obvykle první s posledním, druhý se třetím, čtvrtý s pátým atd.

Pořadí v tabulce

O pořadí v tabulce rozhoduje primárně počet získaných vítězství, sekundárně při rovnosti bodů minitabulka vzájemných zápasů (a v ní počet získaných bodů, případně lepší bilance skóre, případně vyšší skóre).

Play-off

Na začátku každého turnaje se podle počtu účastníků a skupin před losováním rozodne o počtu postupujících ze skupiny do play-off.

Varianty pro jednu skupinu jsou:

 • bez play-off (vítězem turnaje je vítěz skupiny)
 • první dva z tabulky spolu hrají finále
 • první hraje se čtvrtým a druhý se třetím semifinále

Varianty pro dvě skupiny jsou:

 • vítězové skupiny do finále
 • nejlepší dva z každé skupiny do semifinále kde se utkají křízem (vítěz skupiny proti druhému v pořadí ze druhé skupiny)
 • vítězové skupin rovnou do semifinále, hráči na druhých a třetích místech do předkola, kde se utkají křížem (hráč ze druhého místa s hráčem ze třetího místa z druhé skupiny). Vítězové předkola pak vyzvou vítěze skupin v semifinále a to tak, že s vítězem skupiny A hraje vítěz zápasu B2-A3 (nemůžou se v semifinále tedy potkat první s druhým ze stejné skupiny)

Varianty pro tři skupiny:

 • první dva s nejvyšším počtem vítězství, resp. nejlepším skóre (lepší bilance, resp. vyšší počet) jdou do finále
 • udělá se minitabulka vítězů skupin plus nejlepšího hráče na druhém místě a semifinále sehrají první se čtvrtým a druhý se třetím z minitabulky
 • viz předchozí, jen do minitabulky budou zahrnuti hráči z prvních a druhých míst z tabulek plus dva nejlepší ze třetích míst

Varianty pro čtyři skupiny:

 • minitabulka čtyř vítězů pro semifinále
 • minitabulka (to už je ale spíš maxitabulka!) čtyř hráčů z prvních a čtyř ze druhých míst

Pořadí obecně se řídí těmito základními principy:

 • o pořadí rozhoduje postupně:
  • počet vítězství ve skupině
  • vzájemné bilance hráčů pokud se všichni zúčastnění potkali v dané fázi turnaje o kterém se rozhoduje (resp. minitabulka vzájemných zápasů - pokud se to týká více než dvou hráčů), kde výše se umístí ten, který má:
   • vyšší počet bodů v minitabulce
   • lepší poměr setů v minitabulce
   • lepší poměr míčů v minitabulce
   • vyšší počet setů v minitabulce
   • vyšší počet míčů v minitabulce
   • vyšší počet vypitých piv (počítají se jen dopitá piva ve chvíli počítání umístění)
   • lepší poměr setů v celkové tabulce skupiny
   • lepší poměr míčů v celkové tabulce skupiny
   • vyšší počet setů v celkové tabulce skupiny
   • vyšší počet míčů v celkové tabulce skupiny
   • vyšší pořadí v historickém žebříčku Raketopoháru
   • vyšší věk
   • POZN: Jakmile jedno z výše uvedených pravidel rozřadí hráče v minitabulce na dvě části, tak se pravidla aplikují od začátku na každou z těchto částí, např. pokud u tří hráčů rozhoduje až počet piv a to má jeden hráč jedno a dva hráči dvě, tak ten hráč s jedním bude poslední a u těch dvou bude rozhodovat znovu jejich vzájemná bilance atd.
  • lepší poměr setů v dané fázi/tabulce
  • lepší poměr bodů v dané fázi/tabulce
  • vyšší počet vypitých piv (počítají se jen dopitá piva ve chvíli počítání umístění, což může být až po turnaji)
  • vyšší pořadí v historickém žebříčku Raketopoháru
  • vyšší věk
 • “křížení” v play-off musí být nastaveno tak, aby se hráči ze stejné základní skupiny teoreticky co nejméně potkávali a pokud je to nevyhnutelné (např. když je jen jedna skupina:)), tak aby se potkával nejvýše umístěný hráč s nejníže umístěným

Celkové pořadí turnaje

O pořadí rozhoduje play-off. Pokud je to možné, tak se odehrají zápasy o bronz. O páté, sedmé atd. místo se hraje křížem pokud byly dvě skupiny anebo se podle aktuální domluvy může odehrát nová skupina o umístění. V ní se můžou, ale nemusí hrát zápasy mezi hráči, kteří se už utkali v základní skupině - záleží na času a domluvě.

Skupina teoretiků ("loser skupina")

Někteří účastníci mají některý ze sportů výrazně slabší a pak na něj radši nechodí. Někteří mají slabší všechny, ale stejně by rádi přišli si zahrát. Pro takové hráče je určena "skupina pro losery”, díky které si můžou v klidu přijít zahrát, hrát budou normálně o body z turnaje jako ostatní, ale budou mít zaručeno, že se utkají s podobnými “losery” a vyhnou se favoritům.

Před losováním daného turnaje hráč ohlásí, že chce být zařazen do skupiny teoretiků. Pokud takoví lidé budou alespoň čtyři, tak tito hráči vytvoří samostatnou skupinu teoretiků, kde se utkají systémem každý s každým jako v normální základní skupině. V případě domluvy můžou být ve skupině loserů jen tři hráči a pak odehrají s každým dva zápasy.

Hráči, kteří se zařadí do loser skupiny se dobrovolně vzdávají šance na vítězství v turnaji a bojují o umístění na konci pořadí turnaje. Vítěz skupiny loserů ale získává právo vyzvat posledního hráče z "normální" části turnaje a spolu si zahrají prestižní "barážové" utkání, díky kterému může si můžou vyměnit konečné pořadí (vítěz skupiny loserů se v případě výhry v utkání posune o jedno místo výš a jeho soupeř níž).

Bodování

Bodování turnaje

Každý hráč má na turnaji jistých aspoň 10 bodů za účast, zbylých 90 bodů si rozdělí hráči rovnoměrně podle pořadí a vítěz získá bonus 10 bodů, takže bude mít 110 bodů.

Příklad bodování při čtyřech zúčastněných hráčích: vítěz 110 bodů, druhý 70, třetí 40 a čtvrtý 10 bodů.

Vzorec pro výpočet bodů do celkového pořadí poháru:
b = 10 + (n-p)*(90/(n-1)), n > 1, b = b+10 if p = 1
kde b... počet bodů, n... počet účastníků, p... pořadí hráče v turnaji

Pivní body

Každé vypité pivo na jedné straně přispívá k dobré náladě na turnaji, ale na druhé straně taky hendikepuje hráče. Proto si hráč může za každé dopité pivo připočíst jeden bod do tabulky turnaje, sezóny i průběžné tabulky.
Pivní body jsou jen bonusové, ale nerozhodují o pořadí v turnaji. Může se tedy stát, že když do sebe naklopí někdo deset škopků, tak bude mít za turnaj víc bodů než hráč v pořadí před ním.

Pivní bod získáte za každý celé vypité velké pivo, 2 dl vína, nebo velkej panák během rozehrávání se a během samotnýho turnaje až do konce posledního odehrané soutěžní výměny na turnaji daného hráče.

Žebříček sezóny

Do žebříčku sezóny se počítají všechny turnaje dané sezóny, které hráč odehrál. Pokud se některého turnaje nezúčastní, tak nezískává žádné body (narozdíl od průbězného žebříčku). O pořadí v žebříčku rozhodují pouze body a v případě jejich rovnosti jsou oba hráči na stejném místě.

Průběžný (klouzavý) žebříček

Podobně jako v profesionálním tenisu se do průběžného žebříčku započítávají všechny turnaje za poslední období, což v našem případě znamená poslední čtyři turnaje. Průběžný žebříček tak nejlíp odráží dlouhodobé výkony hráče. Proto se do něj hráči můžou započítávat i turnaje, kterých se nezúčastnil, aby nebyl při absenci tolik znevýhodněn. Za každý turnaj, kterého se z posledních čtyř nezúčastnil, si může započítat 50% (zaokrouhledno nahoru) bodů z turnaje ve stejném sportu z předchozí sezóny.  O pořadí v žebříčku rozhodují pouze body a v případě jejich rovnosti jsou oba hráči na stejném místě.

Poznámky k žebříčkům

 • po prvním turnaji je žebříček sezóny teoreticky shodný s žebříčkem toho turnaje (prakticky ale nemusí, protože o pořadí v turnaji rozhodují uhrané body, kdežto v žebříčku sezóny pivní body, takže kdo hodně chlastá, může být v žebříčku sezóny někoho předběhnout)
 • když se nezúčastním turnaje, tak nemám žádné body do žebříčku sezóny, ale v průběžném žebříčku získám 50% bodů z minula
 • po posledním turnaji je žebříček sezóny nejvíce podobný průběžnému žebříčku - jen hráči co se nezúčastnili některého turnaje můžou mít více bodů v průběžném žebříčku díky 50% bodů z turnaje z předchozí sezóny

Pravidla pro jednotlivé sporty

Badminton

Hrajeme co nejvíc podle pravidel badmintonu:) Zápasy jsou na dva vítězné sety do 11 bodů, set musí končit rozdílem 2 bodů.

Ping pong

Hrajeme co nejvíc podle pravidel ping-pongu:) Zápasy jsou na tři vítězné sety do 11b. Set musí skončit rozdílem alespoň dvou bodů.

Tenis

Hrajeme co nejvíc podle pravidel tenisu:) Hrajeme na jeden set do 5 nebo 4 gamů (domluví se na začátku). Set musí skončit buď rozdílem dvou gamů, nebo za stavu 5:5 (resp. 4:4 pro druhou variantu) přichází tie-break hraný klasicky do 7 míčů s rozdílem alespoň dvou míčů. Oproti normálním pravidlům máme povoleny až tři servisy.

Squash

Hrajeme co nejvíc podle pravidel squashe:) Hrajeme na dva vítězné sety do 11b. Set musí skončit rozdílem alespoň dvou bodů.

Historická tabulka - všechny turnaje